Hanna Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Instytut Historii PAN, Warszawa 2011, 551 s.

Jürgen Heyde

Abstrakt