Studia Judaica,2013, Nr 2 (32)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Artur Markowski
Rok wydania: 2013

Artykuły

Ilość
Sortuj według

“Treasures of Our Past”: Jewish Museums in Poland

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 3–45
Data publikacji online: 2013

Categorically Jewish, Distinctly Polish: The Museum of the History of Polish Jews and the New Polish-Jewish Metahistory

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 47–75
Data publikacji online: 2013

Why Jewish Museums? An International Perspective

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 77–100
Data publikacji online: 2013

The Place of Polish Jewry in a Russian Jewish Museum: The Case of the Jewish Museum and Tolerance Center in Moscow

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 101–114
Data publikacji online: 2013

Presentation of the Holocaust at Permanent Exhibitions of the State Museum at Majdanek

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 115–144
Data publikacji online: 2013

The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical Rola

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 145–169
Data publikacji online: 30 września 2013

Laughter Through Tears: The Wise Men of Chelm and the Holocaust in Nathan Englander's Story “The Tumblers”

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 171–186
Data publikacji online: 2013

O konsekwencjach II wojny światowej i zagłady Żydów dla stosunków polsko-żydowskich. Nowe ujęcia

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 187–203
Data publikacji online: 2013

Krystyna Stebnicka, Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu Cesarstwa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2011, 328 s.

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 205–209
Data publikacji online: 2013

Shaul Stampfer, Lithuanian Yeshivas of the Nineteenth Century. Creating a Tradition of Learning, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2012, 416 s.

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 209-216
Data publikacji online: 2013

Dariusz K. Sikorski, Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, 544 s.

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 2016-225
Data publikacji online: 2013

Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2012, 161 s.

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 225-227
Data publikacji online: 2013

Rafał Żebrowski, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918–1939. W kręgu polityki, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2012, 830 s.

Studia Judaica, 2013, Nr 2 (32), s. 227-230
Data publikacji online: 2013