The Talmud and 'Talmudism' in the Polish Periodical Rola

Agnieszka Friedrich

Abstrakt

Rola, the leading Polish anti-Semitic weekly (published in Warsaw in the years 1883–1913), referred to the Talmud quite often on its pages. In addition to the less numerous texts which attempted to provide the historical circumstances of the Talmud’s origins and its subsequent history, there appeared—more frequently—statements that argued the disastrous impact the Talmud had had on the mentality of the Jewish people till modern times. Relying on the Talmud interpretations authored by August Rohling, Rola carried the arguments of German anti-Semitism onto the Polish grounds. The most important issue for the periodical were the Talmudic references to the social life of the Jews, and especially to the relations with the non-Jewish world. Acknowledging that there were also noble and sublime passages in the Talmud, the former were indicated as being dominant, having provided an incentive for a fraudulent, hypocritical attitude towards non-Jews, especially Christians. In one article the hostile attitude of the Talmud towards women was pointed out. Both the Talmud itself and the adjectives “Talmudic” and “Talmudistic” constituted in Rola’s vocabulary the synonym of falsehood, deception, duplicity in the attitude and behavior of the Jews, or—more rarely—the backwardness or even absurdity of some of their beliefs.

References

Brafman Jakow, Żydzi i Kahały. Dzieło wydane w języku rossyjskim w Wilnie w roku 1870 przez Brafmann’a (żyda przechrzczonego), tłum. K. W. [Kalist Wolski], Lwów 1874.

Cała Alina, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012.

Ćwierćwiecze walki. Księga pamiątkowa „Roli”, Warszawa 1910.

Five Hundred Years of Jew-Hatred and Anti-Semitism in German Press: Manifestations and Reactions, red. Michael Nagel i Moshe Zimmermann, Bremen 2013, t. I.

Fraenkel Jakub Emanuel, Talmud i jego zasady. Odpowiedź na dzieło profesora Dr. Augusta Rohlinga pod tytułem „Żyd talmudyczny” czyli zgubne zasady talmudyzmu, tłum. N. Landes, Lwów 1876.

Friedrich Agnieszka, Bolesław Prus wobec kwestii żydowskiej, Gdańsk 2008.

Głowiński Michał, Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Kraków 2011.

Gruszecki Wiktor, Tajemnice obrzędów talmudycznych, Warszawa 1903.

Gruszecki Wiktor, Tajemnice Talmudyczne, wyd. 2., Warszawa 1902.

Jeleński, Dworacy Żydów. Przypisek do kwestyi żydowskiéj, Warszawa 1878.

Merunowicza Teofila, O metodzie i celach rozpraw nad kwestią żydowską, Lwów 1879.

[Peltyn Samuel H.?] Judaita, Projekt reformy w judaizmie ze szczególnym uwzględnieniem jego strony etycznej, Warszawa 1885.

Pranajtis Justyn B., Christianus in Talmude Iudaeorum sive rabbinicae doctrinae de christianis secreta, Petersburg 1892.

Pranajtisa Justyn B., Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim, Warszawa 1937.

Rohling August, Tajemnice Talmuda czyli zasady żydów względem Boga, wiary i chrześcian, Cieszyn 1879.

Rohling August, Zgubne zasady talmudyzmu do serdecznej rozwagi Żydom i chrześcianom wszelkiego stanu, 2. wyd., Lwów 1875.

Wodziński Marcin, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec cha- sydyzmu. Dzieje pewnej idei, Warszawa 2003.

Żyndul Jolanta, Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Warszawa 2011.