Krystyna Stebnicka, Tożsamość diaspory. Żydzi w Azji Mniejszej okresu Cesarstwa, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2011, 328 s.

Edward Dąbrowa

Abstrakt