Dariusz K. Sikorski, Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011, 544 s.

Marcin Wodziński

Abstrakt