Rafał Żebrowski, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918–1939. W kręgu polityki, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2012, 830 s.

Jerzy Tomaszewski

Abstrakt