From the Market Place to the University: Yiddish Language and Culture as an Academic Field

Nathan Cohen

Abstrakt

In spite of the large number of literary works that were written and printed in Yiddish throughout the centuries, it was not considered as a valid language up to the beginning of the twentieth century. Due to a pioneering group of a few Jewish scholars, for whom Yiddish and Yiddishism became an ideological mission, new academic approaches were implemented into the study of Yiddish language, literature and culture. In the second half of the twentieth century a new generation of scholars broadened the range of research while developing new methods of work and training the next generation of experts. At the present time Yiddish studies are a respected academic field in various countries, including Poland, and cannot be overlooked anymore in the context of Jewish studies.

References

Adamczyk-Garbowska Monika, Literatura jidysz w polskich przekładach dawniej i dziś, [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, s. 158–160.

Berendt Grzegorz, „Fołks-sztyme” – instrument oddziaływania na Żydów w Polsce i za granicą, [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov, Warszawa 2012, s. 231–264.

Cohen Nathan Cohen, Sefer, sofer we-iton. Merkaz ha-tarbut ha- Jehudit be-Warsza 1918–1942, Jeruszalaim 2003.

Cohen Nathan, Literatura polska czytana w jidysz – tendencje w przekładzie, tłum. Monika Adamczyk-Garbowska, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 174–183.

Czernowitz at 100: The First Yiddish Language Conference in Historical Perspective, red. Kalman Weiser i Joshua A. Fogel, Plymouth 2010.

Frost Shimon, Schooling as a Socio-Political Expression, Jerusalem 1998.

Geller Ewa, Od żargonu do języka standardowego, czyli co jest obecnie obiektem badań jidyszystyki (Rozprawka socjolingwistyczna), [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jolanta Żyndul, Warszawa 2001, s. 395–411.

von Guttry Aleksander i Jan Muszkowski, Książka polska zagranicą (w językach ob¬cych) – literatura, plastyka, muzyka, 1900–1933, Warszawa 1933. Hertz Aleksander Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2003.

Nie nad rzekami Babi¬lonu. Antologia poezji jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków 2012.

Novershtern Avraham, Between Town and Gown: The Institutionalization of Yiddish at Israeli Universities, [w:] Yiddish in the Contemporary World, red. Gennady Estraikh i Mikhail Kru-tikov, Oxford 1999, s. 1–19

Nusech Pojln. Studia z dziejów kultury jidysz w powojennej Polsce, red. Magdalena Ruta, Kraków-Budapeszt 2008.

Shmeruk Chone, Legenda o Esterce w literaturze jidysz i polskiej, tłum. Monika Adamczyk-Gar¬bowska, Warszawa, 2000.

Shmeruk Chone, Ci ken der kejmbridzer manuskript szticn di szpilman teorje, „Di Goldene Kejt” 1979, nr 100, s. 251–27

Trachtenberg Barry, The Revolutionary Roots of Modern Yiddish, 1903–1917, Syracuse, N.Y. 2008.

Turniansky Chava, Di gilgulim fun I.L. Pereces „Monisz”, „Di Goldene Kejt” 1965, nr 52, s. 205–224.

Warszawska awangarda jidysz. Antologia tekstów, red. Karolina Szymaniak, Gdańsk 2005.

Werses Szmuel, Jad jamin docha we-jad smol mekarewet. Al jachasam szel sofrej ha-haskala le-laszon jidisz, „Hulijot” 1999, nr 5, s. 9–49.

Wodziński Marcin, Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spad-kobierców, [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, red. Ewa Geller i Monika Polit, Warszawa 2008, s. 243–262.