Echoes of the Jewish Street: On the Presence of the Yiddish Language in Contemporary Polish “Retro” Crime Fiction

Martyna Steckiewicz

Abstrakt

The article presents various strategies of using the Yiddish language in contemporary Polish “retro” crime fiction, i.e. detective novels that take place before WWII. By analyzing different examples of stylized language used by Jewish characters, the author presents general tendencies of depicting Jews and Yiddish culture in the popular fiction of today’s Poland. The analysis is conducted in the context of Polish literary history in order to trace the development of this literary strategy over time and reflect on the general image of Jewish culture created by the authors of “retro” crime stories.

References

Adamczyk-Garbowska Monika, Piewca brzydko mówiących? Miejsce języka jidysz w twórczości i biografii Juliana Stryjkowskiego, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. Alina Molisak, Zuzanna Kołodziejska, Warszawa 2011.

Brzezina Maria, Polszczyzna Żydów, Kraków 1986.

Hertz Aleksander, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988.

Kośka Lidia, Imiona przez Żydów polskich używane, Kraków 2002.

Lisek Joanna, red. Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, Wrocław 2010.

Małocha Agnieszka, Żydowskie zapożyczenia leksykalne w socjolekcie przestępczym, [w:] Język a kultura, t. 10, Języki subkultur, red. Janusz Anusiewicz, Bogdan Siciński, Wrocław 1994.

Shandler Jeffrey, Wyprawy do jidyszlandu. Postwernakularny język i kultura jidysz, tłum. Iwona i Karolina Szymaniak „Cwiszn” (2010), nr 1–2.