Dwojra Raskin, Ks. Profesor Alojzy Ludwik Chiarini w Warszawie (ze szczególnym uwzględnieniem jego stosunku do Żydów), opracowanie, wstęp i posłowie Paweł Fijałkowski, Warszawa 2012, 195 s. (Prace Zakładu Varsavianistycznego w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, Studia Źródłoznawcze)

Tomasz Kizwalter

Abstrakt