“Auswanderung”: The Exodus of Jews from Greater Poland (Wielkopolska), 1918–1921

Piotr J. Wróbel

Abstrakt

In the nineteenth and twentieth centuries, the Jews of the Poznań (Posen) region found themselves between the German and Polish national movements. Every time when the conflict between these movements intensified, the Jews fell victim to it. The following article examines how the German revolution of November 1918 and the Polish national uprising of 1918–1919 affected the Jews of the Poznań province. The “Auswanderung,” a massive and hasty emigration of the Jews, is presented in the broader context of the Jewish emigration from and assimilation in the region during the “long” nineteenth century.

Słowa kluczowe: Jews During WW I, migrations of the Jews Jews in Great Poland, Żydzi w czasie IWŚ, Żydzi Wielkopolscy, migracje Żydów
References

Aschheim Steven E., Brothers and Strangers: The East European Jewish Consciousness, 1800–1922 (Madison, 1982).

Barkai Avraham, “German-Jewish Migrations in the Nineteenth Century, 1830–1910,” Leo Baeck Institute Year Book, 30 (1985).

Bolkosky Sidney M., The Distorted Image: German Jewish Perceptions of Germans and Germany, 1918–1935 (New York, 1975).

Brenner Michael, The Renaissance of Jewish Culture in Weimar Germany (New Haven, 1996).

Breslauer Walter, “Jews of the City of Posen One Hundred Years Ago,” Leo Baeck Institute Year Book, 8 (1963).

Brinkmann Tobias, “From Hinterberlin to Berlin: Jewish Migrants from Eastern Europe in Berlin before and after 1918,” Journal of Modern Jewish Studies, 7 (2008).

Dworecki Zbigniew, “Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918–1939,” in Jerzy Topolski, Krzysztof Modelski (eds.), Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów (Poznań, 1999).

Eisenbach Artur, The Emancipation of the Jews in Poland, 1780–1870 (Oxford, 1991).

Fink Carole, Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews, and International Minority Protection, 1878–1938 (Cambridge, 2004).

Hagen William W., Germans, Poles and Jews: The Nationality Conflict in the Prussian East, 1772–1914 (Chicago and London, 1980).

Loewenstein Steven M., “The Pace of Modernisation of German Jewry in the 19th Century,” Leo Baeck Institute Year Book, 21 (1976).

Magill Stephen, “Defense and Introspection; German Jewry 1914,” in David Bronsen (ed.), Jews and Germans from 1860 to 1933 (Heidelberg, 1979).

Makowski Krzysztof, “Żydzi wobec Wiosny Ludów w Wielkim Księstwie Poznańskim,” in Topolski Jerzy and Krzysztof Modelski (eds.), Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów (Poznań, 1999).

Östreich Cornelia, “Des rauhen Winters ungeachtet...” Die Auswanderung Posener Juden nach Amerika im 19. Jahrhundert (Hamburg, 1997).

Penslar Derek J., Jews and the Military: A History (Princeton and Oxford, 2013).

Skupień Anna, Ludność żydowska w województwie poznańskim (Poznań, 2007).

Skupień Anna, Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919–1938 (Poznań, 2007).

Tomaszewski Jerzy, “Niepodległa Rzeczpospolita,” in Jerzy Tomaszewski (ed.), Najnowsze dzieje Żydów w Polsce w zarysie (do 1950 roku) (Warsaw, 1993).

Weinryb Bernard D., East European Jewry (Since the Partitions of Poland), ed. Louis Finkelstein, New York, 1972.

Wróbel Piotr, “Migracje Żydów polskich. Próba syntezy,” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, no. 1/2 (185/186) (1998).

Wróbel Piotr, “Żydzi polscy w czasie I wojny światowej,” Przegląd Historyczny, 83 (1992).

Wróbel Piotr, “Żydzi wielkopolscy przed I wojną światową,” Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce, no. 1 (1991).