Alicja Maślak-Maciejewska, “Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910) – życie i działalność“

Agnieszka Jagodzińska

Abstrakt