Studia Judaica,2016, Nr 1 (37)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Artur Markowski
Rok wydania: 2016
Redaktor gościnny : Katerina Capkova

Digitalizacja czasopisma „Studia Judaica” Vol. 19 (2016) nr 1 (37) oraz tłumaczenie
na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały
sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Introduction

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 5-9
Data publikacji online: 5 grudnia 2016

Building the Past: Historical Writing on the Jews of the Bohemian Crown Lands in the Early Modern Period

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 11-40
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.001.5347

Modernity, Identity, and Beyond: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 41-64
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.002.5348

Modernity and Polish Jews: Recent Developments in Polish-Jewish Historiography

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 65-86
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.003.5349

“Outside the Natural Order”: Temerl, the Female Hasid

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 87-109
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.004.5350

Gender and Family in Jewish Historiography on the Bohemian Lands: A Critical Survey

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 111-128
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.005.5351

Beyond the Assimilationist Narrative: Historiography on the Jews of the Bohemian Lands and Poland after the Second World War

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 129-155
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.006.5352

Miejsce rabina w gminie żydowskiej w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku. Spór o Zachariasza Weingotta w Częstochowie

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 157-186
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.007.5353

Cichy powrót żydowskiego artysty z Breslau do Europejskiej Stolicy Kultury. Wystawa i katalog Sztuka prześladowana: Żydowski artysta Heinrich Tischler i jego wrocławskie środowisko /  Verfolgte Kunst: Der jüdische Künstler Heinrich Tischler und sein Breslauer Kreis w Muzeum Miejskim Wrocławia

Studia Judaica, 2016, Nr 1 (37), s. 187-194
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24500100STJ.16.008.5354