Studia Judaica,2016, Nr 2 (38)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Zastępca redaktora naczelnego: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Artur Markowski
Rok wydania: 2016

Digitalizacja czasopisma „Studia Judaica” Vol. 19 (2016) nr 2 (38) oraz tłumaczenie
na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały
sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wprowadzenie

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 195–197
Data publikacji online: 31 marca 2017

Security, Accommodation and Integration: The “Law of the Land” and Jewish Privileges in Old Poland

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 199–214
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.009.6220

They Are Like Jews: The Role of Jews in Inter-Confessional Christian Polemics in the Polish-Lithuanian Commonwealth

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 215–228
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.010.6221

Żydowscy celnicy w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII–XVIII wieku

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 229–249
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.011.6222

Obraz Żydów w siedemnasto- i osiemnastowiecznych kronikach klasztornych z terenów Rzeczypospolitej na wybranych przykładach

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 251–273
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.012.6223

Żydzi w Nowych Atenach Benedykta Chmielowskiego

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 275–299
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.013.6224

Ostatnie auto da fé w Europie? Sprawa Żyda Borocha Lejbowa i kapitana-lejtnanta Aleksandra Woznicyna oraz jej konsekwencje

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 301–316
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.014.6225

Współczesne syntezy dziejów Żydów w Polsce. Próba przeglądu

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 317–330
Data publikacji online: 31 marca 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.015.6226

Recenzje

Magdalena Bendowska, Jan Doktór, Amsterdam polskich Żydów. Stare druki hebrajskie ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016, ss. 168 [98 ilustracji].

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 331–335
Data publikacji online: 31 marca 2017

Anna Michałowska-Mycielska, Sejm Żydów litewskich (1623–1764), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2014, ss. 325, nlb. 1.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 335-340
Data publikacji online: 31 marca 2017

Adam Teller, Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania: The Jews on the Radziwiłł Estates, Stanford University Press, Stanford 2016, ss. XVIII, 310.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 340-344
Data publikacji online: 31 marca 2017

Przemysław Zarubin, Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich. Przemiany prawne, gospodarcze i społeczne, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, ss. 403, il.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 344-348
Data publikacji online: 31 marca 2017

Natalie Naimark-Goldberg, Jewish Women in Enlightenment Berlin, The Littman Library of Jewish Civilization, Oxford–Portland 2013, ss. XIII, 344.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 348-353
Data publikacji online: 31 marca 2017

Jüdische Gemeindestatuten aus dem aschkenasischen Kulturraum 1650–1850, wyd. Stefan Litt, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, ss. 562 („Archiv jüdischer Geschichte und Kultur”, Bd. 1).

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 353-356
Data publikacji online: 31 marca 2017

Jan Schwarz, Survivors and Exiles: Yiddish Culture after the Holocaust, Wayne State University Press, Detroit 2015, 356 pp.

Studia Judaica, 2016, Nr 2 (38), s. 356-360
Data publikacji online: 31 marca 2017