Studia Judaica,2017, Nr 2 (40)

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Rok wydania: 2017
Redaktorzy gościnni: Agnieszka Jagodzińska, Monika Jaremków

Numer został dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce oraz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Dwie modalności libricide

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 187-207
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.009.8244

Co czytano w czasie Zagłady? Refleksja nad powieścią „Czterdzieści dni Musa Dah” w kontekście żydowskiego ruchu oporu

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 209-235
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.010.8245

Wydawcy w służbie idei. O pionierach hebrajskiego świeckiego ruchu wydawniczego

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 237-263
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.011.8246

Żydzi wileńscy w świetle archiwaliów medycznych z I połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 265-286
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.012.8247

Shamil:Concept, Practice and Reception of a Nigunin Habad Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 287-306
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.013.8248

Towards a New Definition of Hasidism

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 307-332
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.014.8249

Żydowski Instytut Historyczny jako instytut i stowarzyszenie. Profil działalności i zmiany prawno-organizacyjne

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 333-388
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018
DOI 10.4467/24500100STJ.17.015.8250

RECENZJE

Adam Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 324. Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum V, cura et directione Andrzej K. Link-Lenczowski.

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 389-394
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Michał Szulc, Emanzipation in Stadt und Staat: Die Judenpolitik in Danzig 1807–1847, Wallstein Verlag, Göttingen 2016, ss. 352.

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 394-398
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Ellie R. Schainker, Confessions of the Shtetl: Converts from Judaism in Imperial Russia 1817–1906, Stanford University Press, Stanford 2017, ss. 339.

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 398-403
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Shoshana Ronen, A Prophet of Consolation on the Threshold of Destruction: Yehoshua Ozjasz Thon, an Intellectual Portrait, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2015, ss. 277.

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 403-408
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018

Cecile Esther Kuznitz, YIVO and the Making of Modern Jewish Culture: Scholarship for the Yiddish Nation, Cambridge University Press, New York 2014, ss. 307.

Studia Judaica, 2017, Nr 2 (40), s. 408-413
Data publikacji online: 6 kwietnia 2018