Adam Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, ss. 324. Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum V, cura et directione Andrzej K. Link-Lenczowski.

Tomasz Wiślicz

Abstrakt