Studia Judaica,2017, Special English Issue

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Rok wydania: 2017

Tłumaczenie na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych Special Engilsh Issue 2017 zostały sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Portrayal of Jews in Seventeenthand Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 1–23
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.019.7371

Jewish Toll Collectors in the Grand Duchy of Lithuania in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 25–44
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.018.7370

Jews in New Athens by Benedykt Chmielowski

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 45–69
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.021.7725

The Last auto-da-fé in Europe? The Case of the Jewish Merchant Boroch Leibov and Captain-Lieutenant Aleksander Voznitsyn and Its Consequences

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 71–84
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.022.7726

The Rabbi’s Position in a Jewish Community of the Kingdom of Poland in the First Half of the Nineteenth Century: The Controversy over Zachariasz Weingott in Częstochowa

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 85–115
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.017.7369

Modern Syntheses of Jewish History in Poland: A Review

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 117–130
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.020.7372