Studia Judaica,2017, Special English Issue

Redaktor naczelny: Marcin Wodziński
Sekretarz redakcji: Lidia Jerkiewicz
Rok wydania: 2017

Tłumaczenie na język angielski, proof-reading i redakcja tekstów anglojęzycznych Special Engilsh Issue 2017 zostały sfinansowane w ramach umowy Nr 620/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Jewish Toll Collectors in the Grand Duchy of Lithuania in the Seventeenth and Eighteenth Centuries

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 25–44
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.018.7370

Jews in New Athens by Benedykt Chmielowski

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 45–69
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.021.7725

Modern Syntheses of Jewish History in Poland: A Review

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 117–130
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.020.7372

The Last auto-da-fé in Europe? The Case of the Jewish Merchant Boroch Leibov and Captain-Lieutenant Aleksander Voznitsyn and Its Consequences

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 71–84
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.022.7726

The Portrayal of Jews in Seventeenthand Eighteenth-Century Monastery Chronicles from the Polish-Lithuanian Commonwealth on the Basis of Selected Examples

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 1–23
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.019.7371

The Rabbi’s Position in a Jewish Community of the Kingdom of Poland in the First Half of the Nineteenth Century: The Controversy over Zachariasz Weingott in Częstochowa

Studia Judaica, 2017, Special English Issue, s. 85–115
Data publikacji online: 14 grudnia 2017
DOI 10.4467/24500100STJ.16.017.7369