Kobiety w Palestynie oczyma polskojęzycznej prasy syjonistycznej

Anna Landau-Czajka

Abstrakt
WOMEN IN PALESTINE IN THE EYES OF THE POLISH-LANGUAGE ZIONIST PRESS

The Zionist ideology proclaimed the equality of men and women, according to which everyone, regardless of gender, should prepare oneself to go to Eretz Israel and work hard to create a future state. However, reality did not always correspond to ideology. In the Polish-language Zionist press, one can find texts from which it transpires that theoretical ideological assumptions were not always implemented in practice. Despite the officially proclaimed gender equality, women were typically assigned to feminine activities, while being removed from more responsible ones. Neither did they themselves always wish to change the traditional division of roles. In the 1930s, this problem began to be noticed and inspired reflections on the possibility of changes. 

Słowa kluczowe: Palestyna, kobiety, kibuce, równouprawnienie / Palestine, women, kibbutz, gender equality
References

Bibliografia

1. Źródła opublikowane

„Diwrej Akiba” 1936.

„Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży” (dodatek do „Nowego Dziennika”) 1925–1939.

„Ewa” 1928–1930.

„Filary. Miesięcznik Akademicki” 1939.

„Mały Przegląd” (Dodatek dla dzieci i młodzieży do „Naszego Przeglądu”) 1926–1939.

„Młody Czyn. Pismo Młodzieży Szomrowej” 1938.

„Nasz Przegląd” 1923–1939.

„Nasze Hasła” 1928.

„Nowe Tory. Organ Polskiej Federacji W.I.Z.O.” 1935–1936.

„Przegląd Palestyński” 1935.

„Tygodnik Żydowski” 1919–1920.

2. Opracowania

Czerwonogóra Katarzyna, Syjonistyczny ruch kobiet w Europie na przełomie XIX i XX wieku, „Studia Judaica” 18 (2015), nr 2.

Lewin Aleksander, Kibuce w IzraeluUtopia czy rzeczywistość, Warszawa 1992.

Rosenberg-Friedman Lilach, Kibbutz Ha-Dati Movement (19291948), https://jwa.org/encyclopedia/article/kibbutz-ha-dati-movement-1929-1948 [dostęp: 20 listopada 2017].

Szabłowska-Zaremba Monika, Okienko na ŚwiatPismo dzieci i młodzieży” 19371939, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 13 (2015).

Tiger Lionel, Shepher Joseph, Women in the Kibbutz, New York–London 1975.