Barbara Kalinowska-Wójcik, Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, ss. 328.

Janusz Spyra

Abstrakt

Recenzja: Barbara Kalinowska-Wójcik, Między Wschodem i Zachodem. Ezechiel Zivier (1868–1925). Historyk i archiwista, Archiwum Państwowe w Katowicach, Katowice 2015, ss. 328.