Antisemitism in the Polish Lands

Theodore R. Weeks

Abstrakt
References

Małgorzata Domagalska, Zatrute ziarno: Proza antysemicka na łamach “Roli” (1883–1912), Warsaw: Wydawnictwo Neriton, 2015, 341 pp.

Grzegorz Krzywiec, Polska bez Żydów: Studia z dziejów idei, wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905–1914), Warsaw: Instytut Historii PAN, 2017, 559 pp.

Maciej Moszyński, Antysemityzm w Królestwie Polskim: Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864–1914), Poznań: Instytut Historii UAM, 2017, 468 pp.