Eddy Portnoy, Bad Rabbi: And Other Strange but True Stories from the Yiddish Press, Stanford University Press, Stanford 2017, ss. 265.

Piotr Nazaruk

Abstrakt

Recenzja: Eddy Portnoy, Bad Rabbi: And Other Strange but True Stories from the Yiddish Press, Stanford University Press, Stanford 2017, ss. 265.