Studia Judaica,2019, Nr 2 (44)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2019

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 22 (2019) nr 2 (44) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich, Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Sortuj według

Koncepcja praw noachickich w Sefer ha-chinuch

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 195-211
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.009.12392

„Wielką jest semicka moc”. Poetyckie strofy w „Roli” Jana Jeleńskiego

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 213-233
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.010.12393

Reforma żydowskiej muzyki liturgicznej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 235-265
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.011.12394

Człowiek w objęciach systemu. O Podróży do krainy zeków Julija Margolina

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 267-284
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.012.12395

Przyczynek do pozagładowego lurianizmu. Droga żelazna Aharona Appelfelda

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 285-304
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.013.12396

Marzec a Zagłada – płaszczyzny spotkania

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 305-328
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.014.12397

Artykuły recenzyjne

Żydzi sefardyjscy jako „współtwórcy atlantyckiego świata”

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 329-336
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.015.12398

Istotność marginesu, czyli wyparte wątki w historiografii Żydów i studiów żydowskich w Polsce. Uwagi wokół polskiego wydania książki Mordechaja Canina Przez ruiny i zgliszcza

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 337-353
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.016.12399

Recenzje