Żydzi sefardyjscy jako „współtwórcy atlantyckiego świata”

Aleksandra Bilewicz

Abstrakt

Henryk Szlajfer, Współtwórcy atlantyckiego świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, ss. 428.

References

Bilewicz Aleksandra, Marrani, Spinoza i moc niejednoznaczności. Przyczynek do antropologicznej analizy zjawiska marranizmu, „Studia Judaica” 16 (2013), nr 1.

Calimani Riccardo, Historia getta weneckiego, tłum. Teresa Jekielowa, Warszawa 2002.

Europa Środkowo-Wschodnia i Ameryka Południowa 1918–1939. Szkice o nacjonalizmie ekonomicznym, red. Henryk Szlajfer, Warszawa 1992.

Kaplan Yosef, An Alternative Path to Modernity: The Sephardi Diaspora in Western Europe, Leiden–Boston 2000.

Martinez Maria Elena, The Black Blood of New Spain: Limpieza de Sangre, Racial Violence, and Gendered Power in Early Colonial Mexico, „The William and Mary Quarterly” 61 (2004), nr 3.

Ruderman David B., Early Modern Jewry: A New Cultural History, Princeton 2010.

Sombart Werner, Żydzi i życie gospodarcze, tłum. Melania Brokmanowa, Warszawa 1913.

Szlajfer Henryk, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji: Kategorie, analiza, kontekst porównawczy, Warszawa 2005.

Szlajfer Henryk, Współtwórcy atlantyckiego świata. Nowi chrześcijanie i Żydzi w gospodarce kolonialnej Ameryki Łacińskiej XVI–XVII wieku, Warszawa 2018.

Yirmiyahu Yovel, The Other Within: The Marranos: Split Identity and Emerging Modernity, Princeton 2009.