Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. Pogrom białostocki 1906 roku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2018, ss. 512.

Daniel Grinberg

Abstrakt