Alicja Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX wieku. Studium społeczno-religijne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, ss. 473 (Studia nad Cywilizacją Żydowską w Polsce, pod red. Michała Galasa).

Tomasz Kizwalter

Abstrakt