Agata Rybińska, Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854–1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, ss. 261.

Leszek Ziątkowski

Abstrakt