Studia Judaica,2020, Nr 1 (45)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2020
Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 23 (2020) nr 1 (45) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce i Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

ŻYDOWSKIE ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE NA ZIEMIACH POLSKICH OD XVII WIEKU DO ROKU 1939

Sortuj według

XVII-wieczne macewy z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 1-42
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.001.12915

The Old Privileges and the New Spirit of Law: Jewish Residential Areas in the Duchy of Warsaw 

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 43-74
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.002.12916

Unwarranted Notoriety? The Ritter Trials, 1882–1886

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 75-109
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.003.12917

Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 111-137
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.004.12918

Sprawa Asterblumowej. Lustro polsko-żydowskich podziałów i rozczarowań końca lat trzydziestych XX wieku

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 139–167
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.005.12919

Rzemiosło żydowskie w Lublinie i jego instytucje w latach trzydziestych XX wieku

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 169-201
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.006.12920

Recenzje

Jan Doktór, Bracia, obcy czy współobywatele? Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2019, ss. 246, 1 nlb. (seria: Stosunki Polsko-Żydowskie, t. 1).

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 203-208
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.007.12921

Joanna Lisek, Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Pogranicze, Sejny 2018, ss. 715.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 209-213
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.008.12922

Dagmara Budzioch, Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki (tom 1), Reprodukcje (tom 2), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019, ss. 351 i ss. 69.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 214-218
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.009.12923

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, 462 pp.; Tom 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 470 pp.; Tom 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 425 pp.; Tom 4: Holokaust i powojnie (1939–1946), red. August Grabski, 671 pp.; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warsaw 2018–2019.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 219-223
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.010.12924

Yitzhak Teutsch, The Cyprus Detention Camps: The Essential Research Guide, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne 2019, ss. XX, 361.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 224-228
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.011.12925

Maya Balakirsky Katz, Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation, Rutgers University Press, New Brunswick 2016, ss. 285.

Studia Judaica, 2020, Nr 1 (45), s. 229-234
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.012.12926