Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Tom 1: Literatura i sztuka, red. Sławomir Buryła, 462 pp.; Tom 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 470 pp.; Tom 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, 425 pp.; Tom 4: Holokaust i powojnie (1939–1946), red. August Grabski, 671 pp.; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warsaw 2018–2019.

David Engel

Abstrakt