Dagmara Budzioch, Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki (tom 1), Reprodukcje (tom 2), Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2019, ss. 351 i ss. 69.

Renata Piątkowska

Abstrakt