Joanna Lisek, Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Pogranicze, Sejny 2018, ss. 715.

Joanna Nalewajko-Kulikov

Abstrakt