Żydowski naturalista potrzebny od zaraz! Steven Nadler, Think Least of Death: Spinoza on How to Live and How to Die, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2020, ss. 234.

Adam Lipszyc

Abstrakt