Badania nad konwersją: nowe trendy, metody, wyzwania

Agnieszka Jagodzińska

Abstrakt

Research on Jewish Conversion: New Trends, Methods, and Challenges

This review article addresses the recent popularity of studies on Jewish conversion. In particular, it examines the volume Bastards and Believers: Jewish Converts and Conversion from the Bible to the Present edited by Theodor Dunkelgrün and Paweł Maciejko (Philadelphia, 2020). The author of the article suggests looking at this volume as at a representative example of recent trends, themes, methods, and challenges present in studying Jewish conversion.

Słowa kluczowe: conversion, converts, Christianity, Judaism, konwersja, konwertyci, chrześcijaństwo, judaizm
References

Bastards and Believers: Jewish Converts and Conversion from the Bible to the Present, red. Theodor Dunkelgrün, PawełMaciejko, Philadelphia 2020.

Converts of Conviction: Faith and Skepticism in Nineteenth-Century European Jewish Society, red. David B. Ruderman, Berlin 2018.

Darby Michael R., The Emergence of the Hebrew Christian Movement in Nineteenth-Century Britain, Leiden–Boston 2010.

Doktór Jan, Misjonarze i żydzi w czasach mesjańskiej zawieruchy 1648–1792, Warszawa 2012.

Endelman Todd M., Leaving the Jewish Fold: Conversion and Radical Assimilation in Modern Jewish History, Princeton 2015.

Endelman Todd M., Welcoming ex-Jews into the Jewish Historiographical Fold, [w:] tenże, Broadening Jewish History: Towards a Social History of Ordinary Jews, Oxford 2011.

Jagodzińska Agnieszka, Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Kraków–Budapeszt 2016.

Jagodzińska Agnieszka, Konwertycka gorączka” z początku XX wieku: teksty, autorzy, metahistorie, „Kwartalnik Historii Żydów” (2019), nr 4.

Kaźmierczyk Adam, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Kraków 2015.

Konversion in Räumen jüdischer Geschichte, red. Martin Przybilski, Carsten Schapkow, Wiesbaden 2014.

Kościańczuk Marcela, Tożsamość wspólnot mniejszościowych. Kulturoznawcza analiza tożsamości członków wspólnot Żydów mesjańskich, Poznań 2012.

Lillevik Raymond, Apostates, Hybrids, or True Jews? Jewish Christians and Jewish Identity in Eastern Europe, 18601914, Cambridge 2014.

Maciejko Paweł, The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, Philadelphia 2011.

Maciejko Paweł, Wieloplemienny tłum. Jakub Frank i ruch frankistowski, 1755–1816, tłum. Jacek Chmielewski, Gdańsk 2014.

Magnus Shulamit S., Good Bad Jews: Converts, Conversion, and Boundary Redrawing in Modern Russian Jewry. Notes toward a New Category, [w:] Boundaries of Jewish Identity, red. Susan A. Glenn, Naomi B. Sokoloff, Seattle–London 2010.

Ruderman David B., Missionaries, Converts, and Rabbis: The Evangelical Alexander McCaul and Jewish-Christian Debate in the Nineteenth Century, Philadelphia 2020.

Schainker Ellie R., Confessions of the Shtetl: Converts from Judaism in Imperial Russia 1817–1906, Stanford 2017.

W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012.

Wiśniewski Tomasz, Nawracanie Żydów na ziemiach polskich. Misja Barbikańska w Białymstoku, Łódź2013.