The Quality of Vital Registration of the Jews in East-Central Europe in the Nineteenth Century

Tomasz M. Jankowski

Abstrakt

Vital records are one of the main sources providing insight into the demographic past. For most of the nineteenth century, however, the degree of under-registration of vital events among Jews was much higher than among non-Jews. These omissions undermine the credibility of demographic data on fertility and mortality published in contemporary statistical yearbooks. The analysis shows that the male-to-female ratio at birth aggregated on a regional level reveals the highest under-registration among Jews in the Russian Empire, including Congress Poland, until World War I. On the other hand, Prussian registration covers the Jewish population most completely and already in the 1820s shows no signs of under-registration. Despite the general low quality of registration systems, records from selected individual towns still pass quality tests. Top-down imposition of the registration duties, corporatism, defective legal regulations, bureaucratic inefficiency and personal characteristics of civil registrars were the main reasons for under-registration.

Słowa kluczowe: vital registration, vital statistics, historical demography, demography of Jews, sex ratio at birth, under-registration, akta stanu cywilnego, ruch naturalny, demografia historyczna, demografia Żydów, wskaźnik maskulinizacji, braki w rejestracji
References

1. Archival primary sources and other manuscripts

Archiwum Główne Akt Dawnych

Collection: Centralne Władze Wyznaniowe, call no. 1448.

Collection: Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa ziemi wieluńskiej i powiatu ostrzeszowskiego, call numbers 64/1, 64/3.

Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz. Collection: II. HA Generaldirektorium, Abt. 9, Tit. LXVII, Sekt. 1, call no. 12.

Institut für Zeitgeschichte–Archiv: Blau, Bruno, “Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland von 1800 bis 1945” (manuscript ED 128/1). 

University of Wrocław, Department of History: Jankowski, Tomasz M., “Ludność żydowska Piotrkowa Trybunalskiego, 1808–1870,” PhD thesis (Wrocław, 2014).

University of Wrocław, Taube Department of Jewish Studies: Majchrzak, Bartłomiej, “Prawa Żydów w Królestwie Polskim, 1815–1864” (PhD thesis in progress).

N o t e. For the remaining archival primary sources, see the section “Data sources for graphs.”

2. Printed primary sources

Legal acts

Dziennik Praw [Królestwa Polskiego] (Warsaw, 1825), vol. 10; (Warsaw, 1826), vol. 11; (Warsaw, 1830), vol. 13; (Warsaw, 1847), vol. 38.

Dziennik Praw [Księstwa Warszawskiego] (Warsaw, [1809]), vol. 1, no. 9. Dziennik Ustaw 1945, no. 48, item 272.

Koch, Christian Friedrich (ed.), Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten (Berlin, 1862), vol. 2.

Kodex Napoleona Xięstwu Warszawskiemu […] podany (Warsaw, 1810).

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sankt-Peterburg, 1830), series 1, vol. 28; (Sankt-Peterburg, 1836), series 2, vol. 10, part 2; (Sankt-Peterburg, 1854), series 2, vol. 28, part 1.

Zbiór przepisów administracyjnych Królestwa Polskiego. Wydział Sprawiedliwości (Warsaw, 1866), part 1, vol. 4.

Statistical yearbooks

Dviženie naselenija v Evropejskoj Rossii (Sankt-Peterburg, 1872, 1879, 1887, 1890, 1895, 1899, 1906, 1914, 1916). 

Preussische Statistik (Berlin, 1867), vol. 10; (Berlin, 1869), vol. 19; (Berlin, 1881), vol. 61; (Berlin, 1890), vol. 107; (Berlin, 1902), vol. 169; (Berlin, 1909), vol. 220. 

Rocznik Statystyki Galicji (Lwów, 1887), vol. 1. 

Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego. Ludność i stosunki ekonomiczne, ed. Witold Załęski (Warsaw, 1876).

Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie. Neue Folge 1 (1856).

Trudy Varšavskogo statističeskogo komiteta (Warsaw, 1892), vol. 7; (Warsaw, 1895), vol. 13; (Warsaw, 1910), vol. 39, part 1.

Wiadomości statystyczne o mieście Lwowie, vols. 2, 3, 10, (1910), (1912–1922).

3. Secondary sources

Arbuthnot, John, “An Argument for Divine Providence, Taken from the Constant Regularity Observed in the Births of Both Sexes,” Philosophical Transactions of the Royal Society of London 27 (1710).

Avrutin, Eugene M., Jews and the Imperial State: Identification Politics in Tsarist Russia (Ithaca, 2010).

Bałaban, Majer, Dzieje Żydów w Galicji i w Rzeczypospolitej Krakowskiej, 1772–1868 (Lwów, 1914).

Becker, Sascha O., et al., “The Empire Is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in the Bureaucracy,” The Economic Journal 126 (2016).

Bengtsson, Tommy, “Mortality and Social Class in Four Scanian Parishes, 1766–1865,”in Tommy Bengtsson, Cameron Campbell, James Z. Lee (eds.), Life under Pressure: Mortality and Living Standards in Europe and Asia, 1700–1900 (Cambridge–London, 2004).

Bethmann, Dirk, Kvasnicka, Michael, “War, Marriage Markets, and the Sex Ratio at Birth,” Scandinavian Journal of Economics 116 (2014), 3.

Boháček, Jan, et al. (eds.), Soupis židovských rodin v Čechách z roku 1793 (Praha, 2002), vol. 1.

Bornstein, Benedykt, Analiza krytyczna danych statystycznych dotyczących ruchu naturalnego ludności b. Królestwa Polskiego (Warsaw, 1920).

Bornstein, Izaak, “Z zagadnień statystyki ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Polsce,” Sprawy Narodowościowe 10 (1936), 1–2.

Botticini, Maristella, Eckstein, Zvi, Vaturi, Anat, “Child Care and Human Development: Insights from Jewish History in Central and Eastern Europe, 1500–1930,” Economic Journal 129 (2019).

Bromen, Katja, Jöckel, Karl-Heinz, “Change in Male Proportion among Newborn Infants,” The Lancet 349 (1997).

Bryan, Thomas, Heuser, Robert, “Collection and Processing of Demographic Data, ”in Jacob S. Siegel, David A. Swanson (eds.), The Methods and Materials of Demography (Amsterdam, 2004).

Burdach, Karl Friedrich, Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft (Leipzig, 1826), vol. 1.

Catalano, Ralph, Bruckner, Tim, Smith, Kirk R., “Ambient Temperature Predicts Sex Ratios and Male Longevity,” Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 105 (2008), 6.

Catalano, Ralph, et al., “Sex Ratios in California Following the Terrorist Attacks of September 11, 2001,” Human Reproduction 20 (2005), 5.

Chahnazarian, Anouch, Historical Trends in the Sex Ratio at Birth (Hopkins Population Center Working Paper Archive, 1990), https://jscholarship.library.jhu.edu/bitstream/handle/1774.2/934/WP90-01_Sex_Ratio.pdf [retrieved: 15 Sept. 2020].

Coale, Ansley J., Demeny, Paul, Vaughan, Barbara, Regional Model Life Tables and Stable Populations (New York, 1983).

Della Pergola, Sergio, La trasformazione demografica della diaspora ebraica (Torino, 1983).

Edwards, David W., “The System of Nicholas I in Church-State Relations,” in Robert L. Nichols, Theofanis George Stavrou (eds.), Russian Orthodoxy under the Old Regime (Minneapolis, 1978).

Eisenbach, Artur, Emancypacja Żydów na ziemiach polskich 1785–1870 na tle europejskim (Warsaw, 1988).

Filipowska, Katarzyna, Rodzina żydowska w Wolsztynie w latach 1875–1914 na podstawie akt stanu cywilnego,” Kwartalnik Historii Żydów 250 (2014).

Follprecht, Kamila (ed.), Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 17901792 ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie (Kraków, 2008).

Freeze, ChaeRan Y., Jewish Marriage and Divorce in Imperial Russia (Hanover–London, 2002).

Fukuda, Misao, et al., “Decline in Sex Ratio at Birth after Kobe Earthquake,” Human Reproduction 13 (1998), 8.

Gawrysiakowa, Janina, “Rejestracja ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Lubelskiem w XIX w.,” Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985).

Gieysztorowa, Irena, “Od metryk do szacunków ludności,” Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 12 (1964), 2.

Gieysztorowa, Irena, Wstęp do demografii staropolskiej (Warsaw, 1976). 

Goldberg, Jakub, “Bieda oraz dobroczynność Żydów polskich w dawnej Rzeczypospolitej,” Kultura i Społeczeństwo 43 (1999), 1.

Gut, Paweł, “Przepisy o rejestracji ruchu naturalnego ludności żydowskiej w Prusach w latach 1847–1874,” in Mieczysław Jaroszewicz, Włodzimierz Stępiński (eds.), Żydzi oraz ich sąsiedzi na Pomorzu Zachodnim w XIX i XX wieku (Warsaw, 2007).

Herlihy, Patricia, Odessa Recollected: The Port and the People (Boston, 2018).

Hobbs, Frank, “Age and Sex Composition,”in Jacob S. Siegel, David A. Swanson (eds.), The Methods and Materials of Demography (Amsterdam, 2004).

Hofacker, J[ohann] D[aniel], Über die Eigenschaften, welche sich bei Menschen und Thieren von den Eltern auf die Nachkommen vererben, mit besonderer Rücksicht auf die Pferdezucht (Tübingen, 1828).

Janczak, Julian K., “Statystyka ludności Królestwa Polskiego (1830–1844),” Przeszłość Demograficzna Polski 16 (1985).

Janczak, Julian K., “Statystyka ludności Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w.,” Przeszłość Demograficzna Polski 19 (1994).

Kalik, Judith, Movable Inn: The Rural Jewish Population of Minsk Guberniya from 1793 to 1914 (Warsaw–Berlin, 2018).

Kirszrot, Jakób, Prawa Żydów w Królestwie Polskim. Zarys historyczny (Warsaw, 1917).

Kuklo, Cezary, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej (Warsaw, 2009).

Kula, Witold, Demografia Królestwa Polskiego w latach 1836–1846 (Poznań–Wrocław, 2002).

Lestschinsky, Jacob, Probleme der Bevölkerungs-Bewegung bei den Juden (Padova, 1926).

Markowski, Artur, “Akta stanu cywilnego jako źródło do dziejów migracji ludności żydowskiej na Białostocczyźnie w latach 1918–1939,” in Marek Kietliński, Wojciech Śleszyński (eds.), Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego (Białystok, 2004).

Markowski, Artur, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku (Warsaw, 2008).

Michalewicz, Jerzy, Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji (Kraków, 1995).

Minakowski, Marek Jerzy, Lebet-Minakowska, Anna, “Jewish Birth and Marriage Registrations in 19th-Century Cracow and What They Reveal about the Dynamics of Ritual Marriage,” Przeszłość Demograficzna Polski 40 (2018).

Mironczuk, Jan, “Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce w świetle księgi ślubów z lat 1830–1843,” Kwartalnik Historii Żydów 225 (2008).

Møller, Henrik, “Change in Male:Female Ratio among Newborn Infants in Denmark,” The Lancet 348 (1996).

Moore, David S., McCabe, George P., Craig, Bruce A., Introduction to the Practice of Statistics (New York, 2009).

Novoselʹskij, Sergej Aleksandrovič, Smertnostʹ i prodolžitelʹnostʹ žizni v Rossii (Petrograd, 1916).

Paradysz, Jan, “Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych badań w mikroskali,” Przeszłość Demograficzna Polski 26 (2005).

Rechter, David, “Galicia in Vienna: Jewish Refugees in the First World War,” Austrian History Yearbook 28 (1997).

Rönne, Ludwig von, Simon, Heinrich, Die früheren und gegenwärtigen Verhältnisse der Juden in den sämmtlichen Landestheilen des Preußischen Staates: e. Darst. u. Revision d. gesetzl. Bestimmungen über ihre staats- u. privatrechtl. Zustände, mit Benutzung d. Archive d. Ministerien d. Inneren u. d. Justiz (Breslau, 1843).

Scalone, Francesco, Rettaroli, Rosella, “Exploring the Variations of the Sex Ratio at Birth from an Historical Perspective,” Statistica 75 (2015), 2.

Schmelz, Usiel Oskar, Infant and Early Childhood Mortality among Jews of the Diaspora (Jerusalem, 1971).

Stampfer, Shaul, “Patterns of Internal Jewish Migration in the Russian Empire,” in Yaacov Ro’i (ed.), Jews and Jewish Life in Russia and the Soviet Union (Portland, 1995).

Stępniewska-Holzer, Barbara, Badania nad rodzinami żydowskimi w białoruskich guberniach strefy osiedlenia w XIX wieku,” Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych 60 (2000).

Stępniewska-Holzer, Barbara, Żydzi na Białorusi. Studium z dziejów strefy osiedlenia w pierwszej połowie XIX w. (Warsaw, 2013).

Stern, Selma, Der preussische Staat und die Juden. Vol. 3: Die Zeit Friedrichs des Großen, part 2: Akten (Tübingen, 1971).

Szulc, Michał, “Jüdische Staatsbürger in der bürokratischen Alltagspraxis der Staats- und städtischen Behörden in Westpreußen seit dem Erlass des Emanzipationsediktes am 11. März 1812 bis in die 1840er-Jahre,”in Irene A. Diekmann (ed.), Das Emanzipationsedikt von 1812 in Preußen: Der lange Weg der Juden zu “Einländern”und “preußischen Staatsbürgern” (Berlin–Boston, 2013).

Szulc, Stefan, “Dokładnośćrejestracji urodzeńi zgonów,” in Edward Szturm de Strem (ed.), Zagadnienia demograficzne Polski (Warsaw, 1936).

Szulc, Stefan, “Statystyka urodzeńludności żydowskiej w miastach,” Miesięcznik Statystyczny 6 (1923), 1.

Volʹtke, Grigorij Samojlovič, “Metrikacija, metričeskie knigi i svidetelʹstva,” in Avraam JakovlevičGarkavi, Lev IzrailevičKacenelʹson (eds.), Evrejskaja èncyklopedija Brockhausa i Efrona (Sankt-Peterburg, 1911), vol. 10.

Walesiuk, Maciej, “Naturalny ruch ludności miasta Białegostoku w latach 1865–1914 – analiza akt metrykalnych katolickich, żydowskich, prawosławnych i ewangelickich,” Białostocczyzna 53 (1999), 1.

Weinstock, S., Najnowszy podręcznik metrykalny (Lwów, 1903).

Wnęk, Konrad, Zyblikiewicz, Lidia A., Callahan, Ewa, Ludność nowoczesnego Lwowa w latach 1857–1938 (Kraków, 2008).

Wodziński, Marcin, “Tombstones,”in Gershon Hundert (ed.), YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Tombstones [retrieved: 15 Sept. 2020].

Woronczak, Jan Paweł, “Przestrzeń cmentarza żydowskiego: Kromołów, Biała, Wielowieś,” Annales Silesiae 30 (2000).

Woronczak, Jan Paweł, “Relacje komunikacyjne w epigrafice hebrajskiej (Na materiale inskrypcji z cmentarza żydowskiego w Kromołowie),” Litteraria 27 (1996).

Wrigley, Edward A., Schofield, Roger S., The Population History of England 1541–1871: A Reconstruction (London, 1981).

Zamorski, Krzysztof, “Transformacja demograficzna w Europie Środkowej w XIX w. Wewnętrzne podobieństwa i różnice,” Przeszłość Demograficzna Polski 19 (1994).

Zielińska, Agnieszka, Przemiany struktur demograficznych w Toruniu w XIX i na początku XX wieku (Toruń, 2012).

4. Data sources for graphs

GRAPH 1

Dviženie naselenija v Evropejskoj Rossii (1872), 4–5; (1879), 6–7; (1887), 20–21; (1890), 14–15; (1895), 14–15; (1899), 14–15; (1906), 14–15; (1914), 14–15; (1916), 14–15. Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego (Warsaw, 1876), 56–57. Bornstein, Analiza krytyczna, 25. Trudy Varšavskogo statističeskogo komiteta (1892), 7:97–103; (1895), 13:162; (1910), 39 (part 1):42. Rocznik Statystyki Galicji 1 (1887), 35. Tafeln zur Statistik der Österreichischen Monarchie. Neue Folge 1 (1856), tab. 3, 18. Preussische Statistik (1867), 10:13–28; (1881), 61:VIII–IX; (1890), 107:XIV; (1902), 169:XV; (1909), 220:XIX.

 

GRAPHS 2–6

Białystok: 1835, 1839, 1846, 1848, 1855–1866, 1869, 1881, 1888–1902, Archiwum Państwowe w Suwałkach 204/13, 17, 24, 26, 32–42, 44, 51, 57, 59; Walesiuk, “Naturalny ruch,” 89.

Bydgoszcz: 1823–1847, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy [henceforth: APB] 378/1.

Čekiškė: 1857, 1862–1914, Lietuvos valstybės istorijos archyvas [henceforth: LVIA] 728/1, 1226/1.

Cherkasy: 1837–1860, 1864, 1867–1869, 1874–1877, 1884–1886, 1894–1895, 1898, 1902–1904, 1912–1913, 1915–1916, Deržavnyj arxiv Čerkasʹkoïoblasti 387/1/1, 5–8, 10, 11, 16, 20, 22, 25, 30, 931/1/3072a, 3097a, 3126a, 3370, 3397, 3650, 3754, 3860, 3878, 3886, 3907, 4237, 4271, 4329, 4368. 

Częstochowa: 1826–1905, Archiwum Państwowe w Częstochowie 58/8–13, 16, 23, 27, 31, 35, 42, 43, 48, 53, 58, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 102, 107, 108, 111, 115, 118, 120, 126, 130, 131, 135, 140, 141, 149, 154, 160, 161, 167, 171, 176, 181, 185, 190, 195, 200, 204, 208, 213, 214, 217, 222, 226, 230, 235, 240, 243, 247, 248, 253, 257, 265–267, 272, 277, 278, 283, 288, 294, 295, 301, 307, 313, 323, 329, 333, 335, 340, 346.

Drohobych: 1816–1869, 1877–1915, Archiwum Główne Akt Dawnych 300/0/138–155, 163, 1765–1767, 1973–1974, 2109, 2111, 2249–2250, 2395–2396, 2563–2566, 2830–2832, 3013, 3071, 3154, Centralnyj deržavnyj istoryčnyj arxiv Ukrainy u Lvovi 701/1/36–39.

Fordon: 1823–1852, APB 380/2, 4, 19, 24, 27, 29.

Kamianets-Podilskyi: 1854–1855, 1857, 1875, 1877–1879, 1882, 1888, 1890, 1892, 1895–1896, Deržavnyj arxiv Xmelnycʹkoïoblasti f227/1d/458, 492, 518, f277/1/13, 15–16, 17, 20, 24–26, 29, 32–33.

Kaunas: 1842–1843, 1849–1850, 1855, 1858–1863, 1865–1869, 1871–1893, 1895, 1901, 1906, 1910, 1911, 1913–1914, LVIA 1226/1/150–174, 1003–1012, 1293–1297, 1299, 1302, 2002, 2011, 2020, 2022, 2025, 2028.

Kępno: 1825–1847, 1874–1891, Archiwum Państwowe w Poznaniu 696/123, 126, 129, 132, 133, 137, 138, 141, 142, 146, 147, 151, 152, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 167, 170, 173, 174, 177, 180, 183, 3577/1, 4, 7, 10, 13, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 43, 47, 51, 55, 59, 63.

Kerch: 1857–1875, 1877, 1882–1884, 1901, Deržavnyj arxiv v Avtonomniy Respublitsi Krym 142/1/15–23, 129, 166.

Lviv: Wiadomości statystyczne, vol. 2, p. 9; vol. 3, pp. 82–94; vol. 10, part 1, pp. 25–26; (1910), pp. 7–29; (1912–1922), pp. 26–27.

Mahilioŭ: 1863, 1870, 1872–1874, 1876–1878, Stępniewska-Holzer, “Badania nad rodzinami,” 171.

Minsk: 1836, 1838–1839, 1847, 1852, 1861, 1866, 1882, 1895, Nacyjanalʹny histaryčny arxiŭBelarusi Minsk [henceforth: NHABM] 1226/1/25, 27, 1226/2/13, 14, 20, 22, 27, 29.

Molėtai: 1854–1855, 1857–1865, 1867–1872, 1892–1894, LVIA 728/1/39, 133, 280, 354, 355, 431, 517, 529, 545, 553, 561, 566, 569, 572, 580, 682, 778, 864, 1485, 1492, 1497.

Nizhyn: 1854–1885, 1887–1889, 1891–1894, 1896–1905, 1909–1918, Deržavnyj arxiv Černihivsʹkoïoblasti 1333/1/3, 4, 1333/1/5–8, 10, 13–27, 679/10/1244, 438, 1249/1/440–53.

Novohrad-Volynskyi: 1874–1898, 1900–1905, 1907–1911, Deržavnyj arxiv Žytomyrsʹkoïoblasti [henceforth: DAŽO] 67/3/598–607. 

Nowy Korczyn: 1826–1835, 1875–1911, Archiwum Państwowe w Kielcach 2476/0/1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68.

Odesa: 1885–1889, 1891–1895, 1897, 1903, 1916–1919, Deržavnyj arxiv Odesʹkoï oblasti 39/5/11, 12, 27, 36, 44, 59, 63, 67, 71, 75, 83, 107a, 157, 160, 164a, 174.

Orša: 1860, 1862, 1870, NHABM 2410/1/24, 30, 41. 

Piotrków Trybunalski: 1808–1917, Archiwum Państwowe w Łodzi 340/1, 7–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 34, 1626/42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 58, 68, 69; Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 333/25–59, 73, 76, 80, 87–90, 96, 206, 210, 213, 218, 235.

Płock: 1808–1901, Archiwum Państwowe w Płocku 175/1–35, 53–61, 63–65, 67, 68, 70–72, 74, 75, 79, 90, 99.

Plungė: 1836, 1838–1842, 1844, 1847–1849, 1854–1860, 1863–1870, 1872–1875, 1882, 1887–1893, 1899–1913, LVIA 728/1/48, 122, 198, 285, 359, 419, 502, 708, 712, 716, 720, 724, 727, 735, 741, 745, 750, 768, 776, 1226/1/1269, 1920, 1921, 1922, 1925–1927, 1929, 1936, 1937, 1939, 2032, 2033.

Przemyśl: 1791–1827, 1853–1900, Archiwum Państwowe w Przemyślu 1924/1–12. 

Rēzekne: 1871, 1879, 1882, 1884, 1887, 1889–1892, 1895–1897, 1899–1900, 1902, Latvijas Valsts vēstures arhīva 4361/2/1, 7, 4, 10, 11, 14, 5024/1/255, 5024/2/563, 577, 583, 588, 589, 592, 595.

Rubiaževičy: 1904–1905, 1907, 1912, NHABM 1226/2/36, 38, 40, 45.

Tarnów: 1808–1810, 1815–1897, 1900–1903, Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Tarnowie 276/1–16, Archiwum Narodowe w Krakowie 526/4/1–8.

Toruń: 1851–1914, Zielińska, Przemiany struktur, 367.

Vilnius: 1837–1841, 1844–1846, 1855–1856, 1859, 1861, 1866, 1870, 1873, 1875, 1883, 1888, 1891, 1896, 1903, 1907, 1912, 1915, LVIA 728/2/1, 4, 9, 13, 17, 75, 110, 126, 224, 300, 728/3/28, 76, 106, 130, 1063, 1423, 1448, 728/4/4, 104, 154, 216, 257.

Vinnytsia: 1840–1841, 1873, 1896, 1910, 1912, 1916, Deržavnyj arxiv Vinnycʹkoï oblasti 903/3/1, 11, 17, 903/5/40–41.

Wodzisław Śląski: 1830–1874, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu 118/3, 5.

Yekaterinoslav: 1860–1905, Deržavnyj arxiv Dnipropetrovsʹkoïoblasti 193/3/123–125, 128–129, 131–133, 136, 139, 141, 142, 144, 608–612.

Zamość: 1810–1812, 1814–1902, Archiwum Państwowe w Lublinie 647/0/1/1–22, Archiwum Państwowe w Zamościu 788/0/1, 4, 6, 7, 10, 12, 16, 788/1.1/1–5, 21, 22, 788/2.1/19, 20.

Zhytomyr: 1863–1867, 1872–1878, 1887–1888, 1896–1897, 1905–1906, 1918, DAŽO 67/3/458, 460–462, 519, 565–566, 573–574.