Studia Judaica,2021, Nr 1 (47)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2021
Redaktorzy gościnni: Alicja Maślak-Maciejewska, Andrzej Trzciński

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 24 (2021) nr 1 (47) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki oraz ze środków Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze. Część 1

Sortuj według

„Trzeba by się w nią wsłuchiwać innym uchem, nadstawiać je na inny sens, tkający się bez ustanku…” – czyli kobiecy trop w polskich studiach żydowskich

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 1-16
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.001.14603

Kobiece micwot – rola i pozycja kobiety w świetle religijnego prawa żydowskiego

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 17-39
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.002.14604

Słowo i obraz – teksty i związane z nimi motywy ikoniczne na nagrobkach kobiet na cmentarzach żydowskich na historycznych obszarach Rzeczypospolitej

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 41-97
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.003.14605

Modlitewniki dla Żydówek w języku polskim, ich autorzy i użytkowniczki. Casus Żydów warszawskich połowy XIX wieku

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 99-121
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.004.14606

Genderowy wymiar jidyszowej literatury masowej w twórczości Szomera

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 123-151
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.005.14607

Między kamuflażem a stereotypem. Postać Żydówki w dramacie Gabrieli Zapolskiej Nerwowa awantura

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 153-173
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.006.14608

Artystki i miłośniczki sztuki – kobiety w żydowskim życiu artystycznym międzywojennej Warszawy. W kręgu Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 175-211
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.007.14609

Między wzorcem a rzeczywistością. Socjalizacja żydowskich dziewcząt w polskojęzycznych pisemkach dla dzieci 1925–1930

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 213-241
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.008.14610

Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 243-264
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.009.14611

Recenzje

Natan M. Meir, Stepchildren of the Shtetl: The Destitute, Disabled, and Mad of Jewish Eastern Europe, 1800–1939, Stanford University Press, Stanford 2020, ss. 360.

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 265-270
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.010.14612

Marian Turski – pamięć przeciwko upokorzeniu i obojętności

Studia Judaica, 2021, Nr 1 (47), s. 271-275
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.011.14613