Obraz Żydówek na froncie wschodnim II wojny światowej we współczesnych rosyjskojęzycznych mediach żydowskich. Na przykładzie wydania internetowego amerykańskiego czasopisma „Jewriejskij Mir”

Krystian Propola

Abstrakt

The Image of Jewish Women on the Eastern Front of World War II in Contemporary Russian-Language Jewish Media: The Example of the Online Edition of the American Newspaper Yevreiski Mir

The main aim of this paper is to present the image of Jewish women participating in hostilities on the Eastern Front of World War II in the contemporary Russian-language Jewish media on the example of the online edition of the American newspaper Yevreiski Mir. An analysis of its articles proves that the fates of women of Jewish origin in the Red Army and the Soviet resistance movement are used by the authors to strengthen social ties among Russian-speaking Jews. Moreover, it is shown that the use of biographical threads of selected Jewish women helps journalists create a new narrative in which Jewish women are presented not only as victims but also as war heroines proud of their origin.

Słowa kluczowe: Żydówki, II wojna światowa, media, „Jewriejskij Mir”, Żydzi sowieccy, Jewish women, World War II, Yevreiski Mir, Soviet Jews
References

1. Źródła opublikowane

Every Day the Impossible: Jewish Women in the Partisans, Jewish Partisan Educational Foundation, 2006, [w:] Facing History & Ourselves, https://www.facinghistory.org/resource-library/video/every-day-impossible-jewish-women-partisans [dostęp: 30 sierpnia 2021].

Fabrikant Dawid, Nie pomiani jewrieja imia kak gieroja… Jeszcze raz o Masze Bruskinoj i zastariełom sowietskom antisiemitizmie, „Jewriejskij Mir” (14 listopada 2018), https://evreimir.com/154001/ne-pomyani-evreya-imya-kak-geroya-eshhe-raz-omashe-bruskinoj-i-zastarelom-sovetskom-antisemitizme/ [dostęp: 14 kwietnia 2021].

Gieroj ukrainy Tatjana Markus, „Jewriejskij Mir” (14 lutego 2007), https://evreimir.com/14407/ [dostęp: 17 kwietnia 2021].

Izwiestnaja „nieizwiestnaja”, „Jewriejskij Mir” (31 lipca 2008), https://evreimir.com/22468/ [dostęp: 12 kwietnia 2021].

Ja goworiu s wami iz Oswiencyma…, „Jewriejskij Mir” (24 grudnia 2008), https://evreimir.com/23472/ [dostęp: 16 kwietnia 2021].

Kacowa Sarra, Mama, miłaja mama, [wywiad przeprowadzony przez redakcję czasopisma], „Jewriejskij Mir” (9 marca 2005), https://evre-imir.com/5846/[dostęp: 15 kwietnia 2021].

Kramer Jurij, Każdyj wybirajet dla siebia. 95 let nazad rodiłas’ Jelena Bonner, „Jewriejskij Mir” (28 lutego 2018), https://evreimir.com/143112/kazhdyjvybiraet-dlya-sebya-95-let-nazad-rodilas-elena-bonner/ [dostęp: 15 kwietnia 2021].

Melcer Dawid, Izwiestnaja opiat’ stała „nieizwiestnoj”, „Jewriejskij Mir” (29 października 2015), https://evreimir.com/108388/izvestnaya-opyat-stalaneizvestnoj/[dostęp: 17 kwietnia 2021].

Melcer Dawid, Żenszcziny Minskogo gietto, ili Gieroini antinacystskogo soprotiwlenija, „Jewriejskij Mir” (3 marca 2016), https://evreimir.com/116201/zhenshhinyminskogo-getto-ili-geroini-antinatsistskogo-soprotivleniya/ [dostęp: 16 kwietnia 2021].

O nas, „Jewriejskij Mir” (b.d.), https://evreimir.com/o-nas/ [dostęp: 11 kwietnia 2021].

Oni byli pierwymi, „Jewriejskij Mir” (9 marca 2005), https://evreimir.com/5845/[dostęp: 12 kwietnia 2021].

Opiendik Władimir, Izwiestnaja „nieizwiestnaja”. K 70-letiju podpolszczicy gibieli biełorusskoj Maszy Bruskinoj, „Jewriejskij Mir” (1 listopada 2011), https://evreimir.com/69544/Izvestnaya-neizvestnaya-K-70-letiyu-podp/ [dostęp: 17 kwietnia 2021].

Pamiatju nado dorożyt’, „Jewriejskij Mir” (12 maja 2005), https://evreimir.com/6439/[dostęp: 16 kwietnia 2021].

Sztejnberg Mark, Jewriei na frontach Wielikoj Otieczestwiennoj, „Jewriejskij Mir” (2 maja 2018), https://evreimir.com/144961/evrei-na-frontah-velikojotechestvennoj/[dostęp: 15 kwietnia 2021].

Sztejnberg Mark, Oj, Dnipro, Dnipro, ty szyrok, mogucz, nad toboj letiat żurawli”. K 70-j godowszczinie Pobiedy, [część1], „Jewriejskij Mir” (30 kwietnia 2015), https://evreimir.com/99491/oj-dnipro-dnipro-ty-shirok-moguch-nad-t/; [część2], tamże (8 maja 2015), https://evreimir.com/99717/oj-dnipro-dniproty-shirok-moguch-nad-t-2/ [dostęp: 14 kwietnia 2021].

Tragiedija i gieroizm, „Jewriejskij Mir” (15 września 2003), https://evreimir.com/54/ [dostęp: 16 kwietnia 2021].

Wspomnim wsiech poimienno, „Jewriejskij Mir” (21 czerwca 2006), http://evreimir.com/10310/ [dostęp: 15 kwietnia 2021].

2. Opracowania

Ainsztein Reuben, Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe: With a Historical Survey of the Jew as Fighter and Soldier in the Diaspora, New York 1974.

Altshuler Mordechai, Jewish Combatants of the Red Army Confront the Holocaust, [w:] Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering, red. Harriet Murav, Gennady Estraikh, Boston 2014.

Arad Yitzhak, In the Shadow of the Red Banner: Soviet Jews in the War Against Nazi Germany, Jerusalem 2010.

Budnicki Oleg, Mużcziny i żenszcziny w Krasnoj Armii (1941–1945), „Cahiers du Monde Russe” 52 (2011), nr 2–3.

Gitelman Zvi, A Century of Ambivalence: The Jews of Russia and the Soviet Union, 1881 to the Present, Bloomington–Indianapolis 2001.

Krylova Anna, Radzieckie kobiety w walce. Historia przemocy na froncie wschodnim, tłum. Kamil Janicki, Zakrzewo 2012.

Markwick Roger D., Cardona Euridice C., Soviet Women on the Frontline in the Second World War, New York 2012.

Mużykowska Wieronika, Amirow Walerij, Tragiedija Chołokosta i zarubieżnyje russkojazycznyje jewriejskije SMI: osobiennosti sowriemiennogo osmyslenija, „Politiczeskaja Lingwistika” (2018), nr 1.

Pospiełow Piotr, Istorija Wielikoj Otieczestwiennoj Wojny Sowietskogo Sojuza 1941–1945 gg., t. 1–6, Moskwa 1960–1965.

Smolar Hersh, The Minsk Ghetto: Soviet-Jewish Partisans Against the Nazis, New York 1989.

Stalin Iosif, O Wielikoj Otieczestwiennoj wojnie Sowietskogo Sojuza, Pienza 1942.

Szniejer (Shneyer) Aron, Plen: Sowietskije wojennoplennyje w Giermanii 1941–1945, Moskwa–Ijerusalim 2005, w: Jewniverse – Yiddish Shteytl, http://www.jewniverse.ru/RED/Shneyer/index.htm [dostęp: 11 kwietnia 2021].

Sztejnberg Mark, Jewriejskij szczit SSSR: Oczerki wojennoj istorii jewriejskogo naroda (1941–1991 gg.), Nju Jork 2011.

Tolts Mark, Demography of the Contemporary Russian-Speaking Jewish Diaspora, [w:] The New Jewish Diaspora: Russian-Speaking Immigrants in the United States, Israel, and Germany, red. Zvi Gitelman, New Brunswick 2016.