Między wzorcem a rzeczywistością. Socjalizacja żydowskich dziewcząt w polskojęzycznych pisemkach dla dzieci 1925–1930

Anna Landau-Czajka

Abstrakt

Between the Ideal Model and Reality: Socialization of Jewish Girls in Polish-Language Magazines for Children, 1925–1930

This article compares the patterns passed on in the years 1925–1930 by children’s magazines to Jewish girls with how they actually assessed themselves, what they considered important, what plans they had for the future. The author conducted an analysis of three Polish-language magazines for children: Chwilka, Dzienniczek, and Mały Przegląd. The first two contained texts by adult authors who showed children the accepted models of behavior and expectations from them. However, the patterns were divergent. On the one hand, girls were taught to be obedient and polite, and on the other hand as future inhabitants of Palestine they were supposed to be rebellious and courageous. These contrasting demands could not be reconciled. In Mały Przegląd, which published texts written by children, we find information about how young girls assessed themselves and what they were striving for. It seems that the contradictory requirements that could not be met led to far-reaching emancipation, perception of discrimination against women, and the choice of one’s own way of life.

Słowa kluczowe: Żydzi, syjonizm, socjalizacja, dziewczęta, Jews, Zionism, socialization, girls.
References

1. Źródła opublikowane

Awakening Lives: Autobiographies of Jewish Youth in Poland before the Holocaust, red. Jeffrey Shandler, New Haven–London 2002.

„Chwilka” 1925–1930.

„Dzienniczek dla Dzieci i Młodzieży” 1925–1930.

„Mały Przegląd” 1926–1930.

Ostatnie pokolenie. Autobiografie polskiej młodzieży żydowskiej okresu międzywojennego ze zbiorów YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku, red., wstęp i przypisy Alina Cała, Warszawa 2003.

2. Opracowania

Antosik-Piela Maria, Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu, Kraków 2020.

Bar-El Adina, Jewish Children’s Periodicals in Poland between the Two World Wars – in Three Languages, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 16 (2013), nr 1.

Cała Alina, Kobiety wobec tradycyjnych norm życia rodzinnego w społecznościach żydowskich w Polsce międzywojennej, [w:] Kobieta i kultura życia codziennego, wiek XIX i XX, red. Andrzej Szwarc, Anna Żarnowska, Warszawa 1997.

Karczewska Agnieszka, Polsko-żydowska republika marzeń. O „Chwilce dla Dzieci i Młodzieży” (1925–1937), Lublin 2015.

Kijek Kamil, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2017.

Landau-Czajka Anna, Not Just „Mały Przegląd”: The Ideals and Educational Values Expressed in Jewish Polish-Language Journals for Children and Young Adults, [w:] New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, red. Antony Polonsky, Hanna Węgrzynek, Andrzej Żbikowski, Boston 2018.

Landau-Czajka Anna, Wielki „Mały Przegląd”. Społeczeństwo i życie codzienne w II  Rzeczypospolitej w oczach korespondentów „Małego Przeglądu”, Warszawa 2018.

Mickute Jolanta, Making of the Zionist Woman: Zionist Discourse on the Jewish Woman’s Body and Selfhood in Interwar Poland, East European Politics and Societies, http://eep.sagepub.com/content/28/1/137 [dostęp: 2 lipca 2021].

Papuzińska Joanna, Prasa dziecięca okresu międzywojennego a „Mały Przegląd”, [w:] O „Małym Przeglądzie” po latach. Materiały ze spotkania korespondentów i czytelników, red. Anna Wernik, Warszawa 1989.