„Trzeba by się w nią wsłuchiwać innym uchem, nadstawiać je na inny sens, tkający się bez ustanku…” – czyli kobiecy trop w polskich studiach żydowskich

Joanna Degler (Lisek)

Abstrakt

“One would have to listen with another ear, as if hearing another meaning, always in the process of weaving itself...”: A Female Trail in Polish Jewish Studies

This publication is the opening lecture to the conference The Jewish Woman: New Research and Research Perspectives that took place in Kraków in April 2021. The author attempts to answer the questions how the female perspective contributes to Jewish studies in Poland and why it requires a specific research approach. Looking for answers to these questions, the author refers, among other matters, to her personal experience while researching women’s poetry in Yiddish.

Słowa kluczowe: żydowskie studia kobiece, źródła do historii kobiet, feminizm, studies on Jewish women, sources for the women’s history, feminism
References

1. Źródła archiwalne

Baum Bronia, Dziennik (rękopis), Archiwum rodzinne Baumów.

Baum Bronia, Zbiór wierszy w rękopisach, Archiwum rodzinne Baumów.

Gajewska Agnieszka, recenzja wydawnicza publikacji Moja dzika koza. Antologia poetek jidysz, tłum. Paulina Appenszlak i in., wybór i oprac. Karolina Szymaniak, Joanna Lisek, Bella Szwarcman-Czarnota, Kraków–Budapeszt 2018, Archiwum autorki.

2. Źródła opublikowane

Idisze folks-lider gezamelt fun farszidene kweln [Żydowskie pieśni ludowe zebrane z różnych źródeł], „Hojz-bibliotek” nr 22, Warsze [b.r.].

Susman Margarete, Das Frauenproblem in der gegenwärtigen Welt, „Der Morgen” 2 (1926), nr 5.

Woolf Virginia, Własny pokój, tłum. Agnieszka Graff, Warszawa 1997.

3. Opracowania

Araszkiewicz Agata, Zapomniana rewolucja. Rozkwit kobiecego pisania w dwudziestoleciu międzywojennym, Łódź2014.

Baum Brendl, [w:] Encyclopedia of the Founders and Builders of Israel, t. 4, red. David Tidhar, Tel Aviv 1950.

Boyarin Daniel, Anna O(rthodox): Bertha Pappenheim and the Making of Jewish Feminism, „Bulletin of the John Rylands Library” 80 (1998), nr 3.

Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. Monika Rudaś-Grodzka i in., Warszawa 2014. 

Greniman Deborah, The Impact of Women’s and Gender Studies on Jewish Studies, „Nashim” (Spring–Summer, 5760/2000), nr 3.

Hellerstein Kathryn, A Question of Tradition: Women Poets in Yiddish, 1586–1987, Stanford 2014.

Irigaray Luce, Ta płeć, (jedną) płciąniebędąca, tłum. Sławomir Królak, Kraków 2010.

Iwasiów Inga, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie, Warszawa 2004.

Janion Maria, Kobiety i duch inności, Warszawa 2006.

Kłosińska Katarzyna, Feministyczna krytyka literacka, Katowice 2010.

Koprowska Karolina, Czarne mleko i głosy poetek jidysz, „Odra” (2020), nr 4.

Lewis Justin Jaron, Eydele, the Rebbe”: Shifting Perspectives on a Jewish Gender Transgressor, „Journal of Modern Jewish Studies” 6 (2008), nr 1.

Lisek Joanna, Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.), Sejny 2018.

Showalter Elaine, Krytyka feministyczna na bezdrożach, „Teksty Drugie” (1993), nr 4–6.

Standpoint Theory, https://en.wikipedia.org/wiki/Standpoint_theory [dostęp: 29 sierpnia 2021].

Wiek kobiet w literaturze, red. Jadwiga Zacharska, Marek Kochanowski, Białystok 2002.