Studia Judaica,2021, Nr 2 (48)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2021
Redaktorki gościnne: Joanna Degler (Lisek) i Agata Rybińska

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 24 (2021) nr 2 (48) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

Słowa kluczowe: kobiety żydowskie, dobroczynność, gminy żydowskie, Rzeczpospolita Obojga Narodów, epoka nowożytna, Jewish women, charity, Jewish communities, Polish-Lithuanian Commonwealth, Early Modern period, religia w szkole, kobiety, nauczycielki, szkoła publiczna, Galicja, teaching religion, women, female teachers, public schools, Galicia, kobieta wykorzeniona, Berkowicz, diaspora, proza nowohebrajska, talusz, uprooted woman, Berkowitz, Diaspora, Hebrew prose, talush, szekspirowskie, Burza, Hamlet, Kupiec wenecki, Szekspir, teatr jidysz, Shakespearean actresses, The Tempest, The Merchant of Venice, Shakespeare, Yiddish theater, Koło Kobiet Żydowskich, syjonistyczne stowarzyszenia kobiet, Lwów, feminizm, Polska międzywojenna, Circle of Jewish Women, women’s Zionist organizations, city of Lviv, feminism, Austrian Galicia, interwar Poland, sztuka, Kraków, okres międzywojenny, art, interwar period, Sara Gliksman-Fajtlowicz, sztuka Holokaustu, polsko-żydowska sztuka w Polsce, sztuka lat 1945–1960 w Polsce, odrodzenie w sztuce żydowskiej, Holocaust art, Polish-Jewish art in Poland, postwar art of the years 1945–1960, rebirth in the Jewish art, getto warszawskie, Koła Pań, Żeńska Służba Społeczna, Żydowska Samopomoc Społeczna, Komitety Domowe, Warsaw Ghetto, Women’s Circles, Women’s Social Service, Jewish Social Self-Help, House Committees, literatura łagrowa, wspomnienia, łagry, zesłanie, ZSRR, stalinizm, Ola Watowa, Ruth Turkow-Kamińska, Szejna-Miriam Broderzon Aleksander Wat, Adi Rosner, Erika Rosner, Mojsze Broderzon, antysemityzm, Zagłada, relacje polsko-żydowskie, labor camp literature, memories, labor camps, exile, USSR, Stalinism, Ruth Turkow Kaminska, Sheyne-Miriam Broderzon, Aleksander Wat, Moyshe Broderzon, antisemitism, Holocaust, Polish-Jewish relations

KOBIETA ŻYDOWSKA – NOWE BADANIA I PERSPEKTYWY BADAWCZE. Część 2

Sortuj według

Działalność dobroczynna kobiet w gminach żydowskich w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 277–293
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.012.15067

Żydówki nauczycielkami religii w Galicji do 1914 roku

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 295–312
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.013.15068

Obraz kobiety wykorzenionej w prozie nowohebrajskiej na przykładzie opowiadań Icchaka Dowa Berkowicza

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 313–341
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.014.15069

Żydowskie aktorki z Polski w rolach szekspirowskich w teatrze jidysz

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 343–375
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.015.15070

Między filarami opieki społecznej, pracy na polu kultury, upolitycznienia i feminizmu. Syjonistyczne „Koło Kobiet Żydowskich” we Lwowie (1908–1939)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 377–405
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.016.15071

Malarki, rzeźbiarki i graficzki z krakowskiego Zrzeszenia Żydowskich Artystów (1931–1939)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 407–435
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.017.15072

Zagłada i odrodzenie w twórczości ocalonej – łódzkiej malarki Sary Gliksman-Fajtlowicz (1909–2005)

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 437–471
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.018.15073

„Parlamenty matek i sióstr”. Żydowska Żeńska Służba Społeczna w getcie warszawskim

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 473–489
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.019.15074

Portrety podwójne, 1939–1956. Wspomnienia polskich Żydówek z sowieckiej Rosji

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 491–533
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.020.15075

Recenzje

Natalia Aleksiun, Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust, Littman, London 2021, ss. 342.

Studia Judaica, 2021, Nr 2 (48), s. 535–542
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/24500100STJ.21.021.15076