Studia Judaica,2022, Nr 1 (49)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2022

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 25 (2022) nr 1 (49) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z funduszy Fundacji Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich, Pracowni Badań nad Współczesnym Izraelem oraz Relacjami Polsko-Izraelskimi im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji na rzecz Wrocławskiej Judaistyki.

Projekt okładki: Paweł Lisek

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Sortuj według

Od cmentarza żydowskiego po Wawel. Działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 1-61
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.001.16295

Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku)

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 63–83
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.002.16296

Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 85-106
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.003.16297

„Erszte Judisze Szach-Cajtung” i „Erszte Judisze Sport-Cajtung” – pierwsze jidyszowe czasopisma sportowe wydawane w Łodzi i ich zawartość

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 107-132
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.004.16298

„Od powietrza, głodu i pomnika Kuny zachowaj nas Panie”. Antysemicki spór o pomnik Adama Mickiewicza dla Wilna

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 133-160
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.005.16299

Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 161-196
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.006.16300

Recenzje

Eliza Matusiak, Joanna Bachura-Wojtasik, Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156.

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 197-201
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.007.16301