Audrey Kichelewski, Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie, tłum. z jęz. franc. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, ss. 394, [2].

Ewa Węgrzyn

Abstrakt