Mojżesz Wasercug (ok. 1760–1832) i jego pamiętnik, wstęp i oprac. Anna Michałowska-Mycielska, tłum. Aleksandra Czarnecka, Wydawnictwo IH PAN, Warszawa 2022, ss. 118, XXI, il. Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (Źródła do Dziejów Żydów Polskich, t. 3).

Aleksandra Oniszczuk

Abstrakt