Operacja Wyjazd z Polski: Katriel Katz i jego dyplomatyczna misja w Polsce (1956–1958)

Ewa Węgrzyn

Abstrakt

Operation Leaving Poland: Katriel Katz and His Diplomatic Mission to Poland (1956–1958)

The article describes the diplomatic mission to Poland of the Israeli represent tive Katriel Katz in 1956–1958. Special attention is given to the results of the political activity of this diplomat in Warsaw, in particular to the issue concerning the aliyah of Polish Jews to Israel in this period. A very important part of the article focuses on the case of Yaakov Barmore, who was regarded by Polish authorities as persona non grata and was expelled from Poland in 1958.

Słowa kluczowe: Polska, Izrael, alija, dyplomacja, Żydzi, Poland, Israel, aliyah, diplomacy, Jews
References

1. Źródła archiwalne

Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa

a. Departament V, Wydział II, Izrael, nr zespołu 12:

zespół 12, wiązka 14, tom 344 – Sprawy dotyczące emigracji do Izraela osób narodowości żydowskiej, 1957;

zespół 12, wiązka 15, tom 352 – Charakterystyka posła Izraela w Warszawie Katriela Katza; uznanie J. Barmore’a, I sekretarza Poselstwa Izraela w Warszawie, za persona non grata; działalność propagandowa Poselstwa Izraela, 1958.

b. Zespół depesz.

Archiwum Państwowe Izraela w Jerozolimie

a. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nr zespołu 130: 130/09 – Alija z Polski.

b. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Przedstawicielstwa Państwa Izrael na świecie, nr zespołu 93: 93/07 – Poselstwo Izraela w Warszawie.

Centralne Archiwum Syjonistyczne w Jerozolimie

a. Wydział Alii Agencji Żydowskiej, Jerozolima, nr zespołu 06: S6/6026, 6032 – Alija z Polski, 1956–1958;
S6/10006, 10007 – Alija z Polski – korespondencja, telegramy, 1956–1960.

b. S100, Ha-Mosad le-Teum – protokoły posiedzeń Biura Koordynującego.

 

2. Źródła opublikowane

Katz Katriel, Budapeszt Warsza Moskwa. Szagrir el medinot mitnakrot [Budapeszt Warszawa Moskwa. Wysłannik do obcych państw], Tel Aviv 1976.

Stosunki polsko-izraelskie (1945–1967). Wybór dokumentów, wybór i oprac. Szymon Rudnicki, Marcos Silber, Warszawa 2009.

 

3. Opracowania

Bartoszewski Władysław, Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku, Kraków 2010.

Bonusiak Andrzej, Z ziemi polskiej do Izraela i Palestyny… 1939–1989, [w:] Z dziejów stosunków polsko-żydowskich w XX wieku, red. Edyta Czop, Elżbieta Rączy, Rzeszów 2009.

Machcewicz Paweł, Polski rok 1956, Warszawa 1993.

Rufeisen Daniel Maria Oswald, Autobiografia. Połknąłem haczyk Królowej Karmelu, Kraków 2001.

Rykała Andrzej, Przemiany sytuacji społeczno-politycznej mniejszości żydowskiej w Polsce po drugiej wojnie światowej, Łódź 2007.

Schatz Jaff, Świat mentalności i świadomości komunistów polsko-żydowskich – szkic do portretu, [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką lat 1967–1968 i po niej, red. Grzegorz Berendt, Warszawa 2009.

Silber Marcos, Foreigners or Co-nationals? Israel, Poland, and Polish Jewry (1948– 1967), „Journal of Israeli History” 29 (2010), nr 2.

Stankowski Albert, Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, [w:] Grzegorz Berendt, August Grabski, Albert Stankowski, Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 2000.

Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989, Warszawa 2010. Szaynok Bożena, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968, Warszawa 2007.

Tec Nechama, In the Lion’s Den: The Life of Oswald Rufeisen, Oxford 1991. Węgrzyn Ewa, Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956–1960, Kraków 2016.

4. Źródła internetowe

GENI, https://www.geni.com/family-tree/index/6000000012955080806 [dostęp: 15 października 2022].