Na jubileusz 25-lecia czasopisma „Studia Judaica. Półrocznik” (numery 1–50/1998–2022)

Stefan Gąsiorowski

Abstrakt

On the Occasion of the Twenty-Fifth Anniversary of the Journal Studia Judaica. Semi-annual (Numbers 1–50/1998–2022)

The article discusses twenty-five years of the existence of the academic journal Studia Judaica. Semi-annual which is an organ of the Polish Association for Jewish Studies. First, it is presented how the association itself was created, and then the periodical was founded. Next, it describes where the subsequent offices of the journal’s editorial office were located, who published the journal, and the composition of its editorial staff. Moreover, general information on the authors of the texts appearing in this periodical, their subject matter, and their reviewers are summarized. Finally, the focus is placed on the financial situation of Studia Judaica as well as its general condition and plans for the future.

Słowa kluczowe: „Studia Judaica. Półrocznik”, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, redakcja, czasopisma naukowe, Studia Judaica. Semi-annual, Polish Association for Jewish Studies, editorial office, academic journals
References

Adamczyk Angelika, Studia hebraistyczne w Zakładzie Hebraistyki Uniwersytetu Warszawskiego, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014.

Galas Michał, Studia żydowskie w Polskiej Akademii Umiejętności – tradycja i współczesność, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014.

Gierowski Józef Andrzej, Początki Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim, [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jolanta Żyndul, Warszawa 2001.

Pilarczyk Krzysztof, Wstęp, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji, Kraków 21–23 XI 1995, red. Krzysztof Pilarczyk, Kraków 1997.

Redakcja, „Studia Judaica. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich” 1 (1998), nr 1.

Wodziński Marcin, Wrocławska judaistyka, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014.

Żyndul Jolanta, Profesor Jerzy Tomaszewski – przywracanie Żydów polskiej historii. Jedenaście lat istnienia Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Fundacji Jacka Fliderbauma, [w:] Rozdział wspólnej historii. Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane profesorowi Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Jolanta Żyndul, Warszawa 2001.