Studia Judaica,First View, Nr 1 (49)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Rok wydania: 2022

Digitalizacja i druk czasopisma „Studia Judaica” Vol. 24 (2021) nr 2 (48) oraz proofreading i redakcja tekstów anglojęzycznych zostały dofinansowane z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki.

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Sortuj według

Od cmentarza żydowskiego po Wawel. Działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 1-61
Data publikacji online: sierpień 2022

Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku)

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 63–83
Data publikacji online: sierpień 2022

Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 85-106
Data publikacji online: sierpień 2022

„Erszte Judisze Szach-Cajtung” i „Erszte Judisze Sport-Cajtung” – pierwsze jidyszowe czasopisma sportowe wydawane w Łodzi i ich zawartość

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 107-132
Data publikacji online: sierpień 2022

„Od powietrza, głodu i pomnika Kuny zachowaj nas Panie”. Antysemicki spór o pomnik Adama Mickiewicza dla Wilna

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 133-160
Data publikacji online: sierpień 2022

Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939

Studia Judaica, First View, Nr 1 (49), s. 161-196
Data publikacji online: sierpień 2022

Recenzje