Audrey Kichelewski, „Ocalali. Żydzi polscy po Zagładzie”, tłum. Katarzyna Marczewska, Natalia Krasicka

Ewa Węgrzyn

Abstrakt