Joanna Beata Michlic, „Piętno Zagłady. Wojenna i powojenna historia oraz pamięć żydowskich dzieci ocalałych w Polsce”, tłum. Adam Musiał

Martyna Grądzka-Rejak

Abstrakt