Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 1-2
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.001.18218

Spisy książek z akt notarialnych jako źródło do badań życia religijnego Żydów chełmskich pierwszej ćwierci XIX wieku (edycja dwóch przykładów)

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 3-39
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.002.18219

Chrześcijańskie ramy, żydowskie treści? Żydowskie kazania szkolne w Galicji

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 41-68
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.003.18220

Cromwell in the Shtetl: Translations of Non-Jewish Literature in Early Hebrew Periodicals for Children

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 69-94
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.004.18221

I rozpięła na szpilce jak motyla… Żydówki-rewolucjonistki w polskiej prozie antysemickiej w pierwszej połowie XX wieku

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 95-115
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.005.18222

Teatr Kamińskiego w Warszawie – panorama pierwszych lat (1911–1914)

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 117-149
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.006.18223

Ochrona zwierząt i antysemityzm w niemieckim czasopiśmiennictwie specjalistycznym w latach 1919–1939

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 151-178
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.007.18224

Z wizytą w Erec Israel. Korespondencje czterech dziennikarzy z Polski z podróży do Palestyny wiosną 1925 roku

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 179-210
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.008.18225

Wizerunek Żydów w dowcipach rysunkowych na łamach „Muchy” (1935–1939)

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 211-241
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.009.18226

Źródła

Josefa Rosensohna Tractatus de Kabała, czyli najstarszy oświeceniowy traktat o chasydyzmie

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 243-268
Data publikacji online: 30 czerwca 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.010.18227

Recenzje

Key Concepts in the Study of Antisemitism, red. Sol Goldberg, Scott Ury i Kalman Weiser, Palgrave Macmillan, Cham, Switzerland, 2021, ss. 336.

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 269-273
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.011.18228

Anna Bikont, Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2022, ss. 464.

Studia Judaica, 2023, Nr 1 (51), s. 274-277
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/24500100STJ.23.012.18229