ŻYDOWSKIE ŻYCIE SPOŁECZNO-KULTURALNE NA ZIEMIACH POLSKICH OD XVII WIEKU DO ROKU 1939

Sortuj według

XVII-wieczne macewy z Chęcin – aspekty historyczne i kulturowe 

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.001.12915

The Old Privileges and the New Spirit of Law: Jewish Residential Areas in the Duchy of Warsaw 

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.002.12916

Unwarranted Notoriety? The Ritter Trials, 1882–1886

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.003.12917

Homoerotyka i autocenzura. Nowe spojrzenie na wczesną twórczość poetycką Szmuela Jankewa Imbera 

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.004.12918

Sprawa Asterblumowej. Lustro polsko-żydowskich podziałów i rozczarowań końca lat trzydziestych XX wieku

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.005.12919

Rzemiosło żydowskie w Lublinie i jego instytucje w latach trzydziestych XX wieku

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.006.12920

Recenzje

Jan Doktór, „Bracia, obcy czy współobywatele? Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku” 

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.007.12921

 Joanna Lisek, „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.008.12922

Dagmara Budzioch, „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki” (tom 1), „Reprodukcje” (tom 2)

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.009.12923

„Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”. Tom 1: „Literatura i sztuka”, red. Sławomir Buryła. Tom 2: „Studia przypadków (do 1939 roku)”, red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Tom 3: „Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)”, red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Tom 4: „Holokaust i powojnie (1939–1946)”, red. August Grabski

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.010.12924

Yitzhak Teutsch, “The Cyprus Detention Camps: The Essential Research Guide”

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.011.12925

Maya Balakirsky Katz, “Drawing the Iron Curtain: Jews and the Golden Age of Soviet Animation”

Studia Judaica, Nr 1 (45),
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.012.12926