„Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku”. Tom 1: „Literatura i sztuka”, red. Sławomir Buryła. Tom 2: „Studia przypadków (do 1939 roku)”, red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Tom 3: „Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku)”, red. Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. Tom 4: „Holokaust i powojnie (1939–1946)”, red. August Grabski

David Engels

Abstrakt