Dagmara Budzioch, „Zdobione zwoje Estery ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego na tle tradycji dekorowania megilot Ester w XVII i XVIII wieku. Zarys problematyki” (tom 1), „Reprodukcje” (tom 2)

Renata Piątkowska

Abstrakt